Da li ja mogu kasnije sam dodavati fotografije na Google?

Posted on

Naravno, što ste aktivniji to će vaša stranica biti bolje pozicionirana na Googlu (i to besplatno).