Da li ja mogu kasnije maknuti neke fotografije koje višu nisu aktualne?

Posted on

Da, fotografije koje ste vi objavili možete u bilo kojem trenutku maknuti sa svoje stranice. Fotografije (panoramske) iz virtualne šetnje možete maknuti vi ili fotograf koji h je objavio.