Koliko će dugo to biti na Googlu?

Posted on

Nema nikakvih ograničenja. Virtualna šetnja će na Googlu biti dok ju vi ne maknete. Razmislite malo, koju drugu reklamu možete koristiti neograničeno?105