U koje doba dana ćete fotografirati? Usred radnog vremena?

Posted on

Fotografirat ćemo onda kada to bude najpraktičnije za vas, u dogovoru s vama. Već imamo iskustva sa fotografiranjem od 3 do 6 ujutro, vikendima, poslije ponoči…. Bilo kada.