A kako ćete zaštititi našu privatnost i privatnost naših djelatnika?

Posted on

Google traži da sva lica osoba (i na fotografijama) budu zamućena. Također sve registarske tablice na automobilima moraju biti zamućene. Ukoliko baš želite da se lice neke osobe ne zamućuje – to je moguće ali ćete prije fotogrtafiranja morati potpisati poseban dokument kojim dajete dozvolu Googlu da objavljuje fotografije sa vašim prepoznatljivim licem.