Što je to “panorama”?

Posted on

Panorama ili panoramska fotografija u ovom projektu je fotografija koja prikazuje prostor u krugu od 360 x 180 stupnjeva sa mjesta na kojem se nalazi fotoapart. Znači, vidi se sve u krugu ali i gore i dolje. Kao da stojite u jednom mjestu, okrenete se u krug oko sebe i onda pogledate u plafon iznad sebe i pod ispod sebe. Sve što vi vidite sa jednog mjesta – sve to će biti vidljivo na jednoj panoramskoj fotografiji (osim vrlo malog kruga direktno ispod fotoaparata).