Koliko treba panorama za mojih xy kvadrata?

Posted on

Google preporuča jednu panoramu svakih 3 – 4 metra (ili manje). To ispada oko 1 panorama na 10 m2, ali ovisi o tome kako je prostor koncipiran, kakav je namještaj u njemu (npr da li su visoke police u trgovini preko kojih se ne vidi ili je to restoran sa stolovima).