Što je sa autorskim pravima? Da li ja te fotografije mogu koristiti za svoje druge reklame?

Posted on

Ugovorom dobivate prava na neograničeno korištenje fotografija.