Google Street View Trusted fotograf radi u Googleu?

Posted on

Ne. Google Street View Trusted fotograf NIJE zaposlenik Googla i ne prima plaću od Googla. On je samostalni fotograf certificiran od strane Googla za fotografiranje, uređivanje i objavljivanje virtualnih šetnji na Google Street View. Prošao je školovanje u Googlu, položio ispite (teoretske i praktične) i Google konstantno kontrolira njegove fotografije kako bi bio siguran da drži zahtjevanu kvalitetu.