Da li moja konkurencija već ima virtualnu šetnju po svojoj firmi?

Posted on

Sami provjerite na Google Maps. Ali, ako trenutno nema – vrlo skoro će imati.