Ugovor

Ugovor koji potpisujemo ima nekoliko najvažnijih točaka

  • dozvoljavate fotografu da uđe i fotografira Vaše prostorije u skladu sa dogovorom
  • obavezujete se platiti račun u terminu koji smo dogovorili
  • dobivate neograničena prava na korištenje svih snimljenih fotografija
  • dozvoljavate Googlu da objavi te fotografije

Ostalo su još neke pravne formulacije potrebne da bi ugovor bio valjan.

Ugovor Vam prije potpisivanja možemo poslati emailom na uvid. Svaka strana dobiva jedan prijmjerak ugovora.

Bez potpisanog ugovora nećemo započeti fotografiranje.