Koliko to košta?

Posted on Posted in apartmani

Cijena za snimanje, obradu i objavu je 200 kn + PDV za svaku panoramsku fotografiju. Nakon objave na Googlu nemate više nikakvih obaveza, nikakvih ugovora ni dodatnih plaćanja. Virtualna šetnja ostaje objavljena na neograničeno vrijeme (trajno).
Minimalna šetnja se sastoji od 5 panoramskih fotografija.
Plaćanje je nakon snimanja (po ispostavljenom računu) a objava 3 – 4 dana nakon primljene uplate.
Ostali načini plaćanja po dogovoru.
Za virtualne šetnje od 10 i više panorama ili više apartmana obobravamo popust po dogovoru.