Prava korištenja

Posted on Posted in koristi

Za virtualnu šetnju i fotografije dobivate pravo na neograničeno korištenje. Možete ih slobodno koristiti na svojoj web stranici, Facebooku, u svojim reklamama ili PR člancima. Prava su regulirana ugovorom koji potpisujete sa fotografom i pri tome dozvoljavate Googlu da besplatno objavljuje te fotografije i virtualnu šetnju.